นิตยสาร : เพื่อนเดินทาง นิตยสาร : Secret
หน้า ๒๖ - ๑๗
นิตยสาร :
Places & Prices
ผู้จัดการ Online  

 
นิตยสาร : อสท
ฉบับที่ ๖ หน้า ๓๒
เดือน มกราคม ๒๕๕๒
นิตยสาร : บางกอกโพสต์
ฉบับวันที่ ๑๙
เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒
นิตยสาร :
Places & Prices
นิตยสาร :
Places & Prices
 


 

 

Copyright © 2012 Phuiyara Resort All rights reserved.